Workshop: Vilande Yin Yoga mot stress – 10 maj på Oslo Yoga

Vilande Yin Yoga vektlegger det lugna. Denna workshopen vill engagera dig till en process av djup avspänning.
Vi saktar ner tempot och vilar längre i ställningarna. Vi släpper på stress och spänningar. För bokande: www.osloyoga.com Yin är sammankopplad med kvaliteter av stillhet, vila och avspänning.
Konstruktiv vila ger oss påfyll och vitalitet. 20 minuter vila motsvarar 1- … Continue reading Workshop: Vilande Yin Yoga mot stress – 10 maj på Oslo Yoga