Tag Archives: yogafilosofi

Koshas i din yoga praksis

SON00932  I din yoga praksis kan du inspireras av de 5 lager och använda de som ett kart till ditt indre. Visa män för över 3000 år sedan fannt detta ut genom observera sitt inre och gå in i dyp meditation och där fick de kartlagt de fem lagerna.

Här är en kortfattad inspiration om det 5 Koshas:

De fem koshas hjälper oss att beskriva hur det känns innifrån när vi praktiserar yoga. Utifrån koshas perspektiv förenas kropp, pust, sinn, visdom och total lycka i harmony i yogans positioner.

Annamaya kosha – fysisk kropp
Pranamaya kosha – vitalitetens kropp
Manomaya kosha – mental kropp
Vijanamaya kosha – visdomens kropp
Anandamaya kosha – lycksalighetens kropp

Continue reading

78