Koshas i din yoga praksis

SON00932  I din yoga praksis kan du inspireras av de 5 lager och använda de som ett kart till ditt indre. Visa män för över 3000 år sedan fannt detta ut genom observera sitt inre och gå in i dyp meditation och där fick de kartlagt de fem lagerna.

Här är en kortfattad inspiration om det 5 Koshas:

De fem koshas hjälper oss att beskriva hur det känns innifrån när vi praktiserar yoga. Utifrån koshas perspektiv förenas kropp, pust, sinn, visdom och total lycka i harmony i yogans positioner.

Annamaya kosha – fysisk kropp
Pranamaya kosha – vitalitetens kropp
Manomaya kosha – mental kropp
Vijanamaya kosha – visdomens kropp
Anandamaya kosha – lycksalighetens kropp

Annamaya kosha är där du börjar din resa. Ditt fysiska jag där du känner hud, muskler, vävnader, skelett och organer. I början av yogapraksisen utforskar du din fysiske kropp och med det ökar du din kroppsbevissthet och gör de mer subtila lagerna tillgängliga. Om du vill fördjupa din pust till att påverka ditt sinnestillstånd, må du använda din kropp till en dörröpnare.

Pranamaya kosha betraktar du närvaron i hur pusten känns igenom din kropp. Fysiskt är det genom resperations och cirkulations systemet, floden av liv som flyter igenom dig. Pusten är designad till att öka och kultivera vitalitetens kropp. När yoga positionen känns rätt justerade kommer du att ha mera frihet till att utforska flyten av din pust.

Manomaya kosha motsvarar ditt nervsystem och uttrycker sig själv som vågor av tanker och uppmärksamnet. Hur aktivt det tredje lagert är beror på stillheten av yogan. Viss sinne ditt är oroligt märker du det direkt i din pust. För att få harmony i både kropp och sinn behöver du balansera pusten och finne en rofylld rytme.

Vijanamaya kosha är den stunden vi har en djup insikt i oss själva och världen. Yoga positionen går utöver kropp, pust och sinn och kan betraktas olika från gång till gång. Det är här vi släpper kontrollen och upplever det subtila i yoga praksisen.

Anandamaya kosha är kärnan av lycksalighet som skinner igenom allt. Det är en känsla av helhet och att du har kommit fram, även om det är bara för en stund. Detta är den strålande kärnan av villkorslös kärlek.

Mer om detta kan du läsa i en artikel skriven av Shiva Rea i Yoga Journal:
http://www.yogajournal.com/wisdom/460